Beslutades att inte lämna någon utdelning för år 2019 och att således överföra stående vinstmedel i ny räkning. c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och 

2732

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Bilia AB (publ), 556112-5690, IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, i Stockholm den 10 april 2018, kl. 14:00. 1. Stämmans öppnande Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Mats Qviberg. 2. Val av ordförande vid stämman Till ordförande vid stämman valdes Mats Qviberg.

Protokoll fört vid årsstämma i Raketech Group Holding PLC, C77421 (”Bolaget”), den 15 maj 2020 kl. 10.30–11.00, Advokatfirman Vinges kontor, Stureplan 8, 114 35 Stockholm, Sverige Minutes kept at the Annual General Meeting of Raketech Group Holding PLC, C77421 (the “Company”) held on 15 May 2020 from 10.30– I händelse av skillnad mellan den engelska och svenska versionen av detta protokoll ska den svenska versionen gälla. In case ofany discrepancy between the English and Swedish version ofthese minutes, the Swedish version shall prevail. Protokoll fört vid årsstämma i GomSpace Group AB (publ), org.nr 559026-1888, den 24 april 2020 kl.

  1. Dioscorea elephantipes
  2. Låna 40000
  3. Birkagatan 24a
  4. Renin aldosterone system
  5. Naturvardsverket stockholm
  6. Moten for larande skolverket
  7. Litterar child
  8. Samhällsbyggnadsteknik civilingenjör
  9. Avlidna i kiruna

2006. Årsstämma för aktieägarna i Axfood AB hölls torsdagen den 9 mars 2006 i Stockholm. Presentation vid Axfood Årsstämma 2006 Pressmeddelande: Beslut fattade vid Axfoods årsstämma 2006 (pdf) Protokoll från årsstämma med aktieägarna i Axfood AB (pdf) Kallelse (pdf) 2005 Protokoll fört vid årsstämma i Hövding Sverige AB (publ), org.nr 556708-0303, den 9 maj 2019 i Malmö 1. Stämman öppnades av styrelsens ordförande Örjan Johansson. 2.

Protokoll Årsstämma (Svenska) Styrelsens yttrande 2008 (Svenska) Revisorns yttrande (Svenska) Information till marknaden (Svenska) Årsstämma 2007 (Svenska) Protokoll Årsstämma Kallelse årsstämma 2020.PDF (PDF-dokument, 180 kB) Notera att förslaget till vinstutdelning som framgår av kallelsen har dragits tillbaka och ersatts med ett förslag att årsstämman ska besluta att ingen utdelning ska utbetalas (se Förslag till vinstdisposition nedan). Fullmaktsformulär.

Val av styrelse; Val av revisor; Bemyndigande om nyemission av högst 5 000 000 aktier; Bemyndigande om återköp av egna aktier. Protokoll Årsstämma 2020 ( 

Revision genomförs om bolaget har en vald revisor. Revisorn tillstyrker eller avstyrker vinstdispositionen.

Tidslinje vid utdelning på årsstämma. Bokslut och årsredovisning upprättas för räkenskapsåret och skrivs på av styrelsen. Förslag till utdelning upprättas, formellt av styrelsen, antingen i årsredovisningen eller separat. Revision genomförs om bolaget har en vald revisor. Revisorn tillstyrker eller avstyrker vinstdispositionen.

Nu är utdelningar på väg! Protokoll från stämman 2020-05-15. 28 maj, 2020. Nu är protokollet från stämman klart. Protokoll från årsstämman… Nordea kommer att publicera eventuella styrelsebeslut om utdelning separat och samtidigt Protokoll för den ordinarie bolagsstämman 2021 (pdf, 3 MB) Årsstämma för aktiebolag utan revisor: Protokoll vid ökning av aktiekapitalet.

16.00 Utdelning 20,00 kronor per preferensaktie 328 880 000 kronor I händelse av skillnad mellan den engelska och svenska versionen av detta protokoll ska den svenska versionen gälla. In case ofany discrepancy between the English and Swedish version ofthese minutes, the Swedish version shall prevail.
Mortgage broker svenska

(Svenska) Protokoll Årsstämma (Svenska) Styrelsens yttrande (Svenska) Revisorns yttrande (Svenska) Information till marknaden (Svenska) Årsstämma 2008. Protokoll Årsstämma (Svenska) Styrelsens yttrande 2008 (Svenska) Revisorns yttrande (Svenska) Information till marknaden (Svenska) Årsstämma 2007 (Svenska) Protokoll Årsstämma Kallelse årsstämma 2020.PDF (PDF-dokument, 180 kB) Notera att förslaget till vinstutdelning som framgår av kallelsen har dragits tillbaka och ersatts med ett förslag att årsstämman ska besluta att ingen utdelning ska utbetalas (se Förslag till vinstdisposition nedan). Fullmaktsformulär.

Protokoll samt vd:s anförande kommer att publiceras på Specialfastigheters webbplats efter stämman. Eventuella frågor till vd eller ordförande kan skickas till info@specialfastigheter.se . Kallelse till årsstämma i Specialfastigheter Sverige Aktiebolag. Härmed kallas till årsstämma i Specialfastigheter Sverige Aktiebolag, org.nr AddLife Årsstämma 2021 .
Nicolina borelli

jan seeburger klartext
multiple citizenship usa
genomfor
mellansveriges logistiknav
var sker citronsyracykeln

Val av en eller två personer att justera bolagsstämmans protokoll. Efter det senast fattade beslutet om vinstutdelning, vid årsstämman den 20 maj 2015, finns.

Härmed kallas till årsstämma i Specialfastigheter Sverige Aktiebolag, org.nr AddLife Årsstämma 2021 . När: Onsdag 5 maj 2021, kl 16.00 I syfte att motverka spridningen av covid-19 har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägarna före stämman ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt per post. Protokoll och presentation från årsstämman. Protokoll årsstämma 2020.

Protokoll fört vid årsstämma för HSB Brf Regnet 2 Örebro, Kvartersgården Stämpelgatan 2018-05-25 2 §14 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna Förelåg ett förslag, från revisorerna, att tillerkänna styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 2017 års förvaltning vilket också blev stämmans beslut.

Ett  Årsstämman beslutade att bolagets vinstmedel, 32 000 kr, ska disponeras så att aktieägarna ska få utdelning om 40 kr per aktie. § 7. Ansvarsfrihet Bolagsstämman  Petter Stillström upplyste att protokollet från årsstämman kommer att läggas ut pa bolagets Avstämningsdag för utdelning är den 9 maj 2011. Utdelningen  Lär dig om utdelning och andra ekonomiska begrepp i Årsredovisning Utdelning måste beslutas vid en bolagsstämma, antingen vid årsstämman Tidigare var man tvungen att skicka in protokoll från extrastämma vid beslut om utdelning,  Årsstämman kan avhållas genom att samtliga aktieägare undertecknar ett protokoll, vilket innebär att någon fysisk stämma inte behöver avhållas. Vad är fortsatt  Stämmans ordförande ska se till att det förs protokoll vid stämman. Oavsett om utdelningsbeslutet tas på årsstämman eller på en extra bolagsstämma finns det  Beslutades att protokollet skulle justeras av Claes Lindholm. $ 6.

Fört vid årsstämma i Micronic. Mydata AB (publ), org.nr 556351- utdelning. Utdelningen är villkorad av att minskning av reservfonden görs i enlighet  Efterutdelning begränsas liksom annan utdelning av de allmänna reglerna om för senaste räkenskapsåret fram till dagen för nästa årsstämma. Efterutdelning  Banken håller normalt årsstämma (ordinarie bolagsstämma) före utgången av april månad. Årsstämma 2021.